811 09 Bratislava, Staré Mesto, Pribinova ...
811 05 Bratislava, Staré Mesto, Štefánikova ...